Journal of
Languages and Culture

 • Abbreviation: J. Lang. Cult.
 • Language: English
 • ISSN: 2141-6540
 • DOI: 10.5897/JLC
 • Start Year: 2010
 • Published Articles: 132

Review

Concept of family among Kyrgyz and Native American tribes

Saltanat Mambaeva
 • Saltanat Mambaeva
 • Kyrgyz Turkish Manas University, Bishkek, Kyrgyzstan, Turkey
 • Google Scholar


 •  Received: 04 July 2012
 •  Accepted: 08 April 2014
 •  Published: 30 September 2014

References

Abramzon SM (1971). Kirgizes and their ethno-genetical historical and cultural connections, Moscow, p. 361. ISBN 5-655-00518-2

 

Akmataliev A, Акматалиев АС (2002). Каада-салт, үрп-адат, адамдык оң-терс сапат. – Бишкек: Бийиктик, – 400 бет. - ISBN 9967-21-100-8.

 

Bartold VV, Бартольд Ð’Ð’ (1997). Кыргыз жана Кыргызстан тарыхы боюнча тандалма эмгектер / Түз. кошумча түшүндүрмөлөр ж-а алгы сөз жазган Ó¨.Караев; Кырг. котор. котормочулар жамааты; Кыргызча чыгарылышынын илимий редактору — филология илимдеринин кандидаты С. Кайыпов. — Бишкек: «ÐÐ¹Ð±ÐµÐº» фирмасы. — 456 б. - ISBN 9967-12-002-9.

 

Butanayev V, Butaneyeva I, Ene sai K (2002). Folklore and history. Bishkek., (translated from Russian by/ O.Karateyev) (Бутанаев В, Бутанаева И (2002). Эне сай кыргыздары: фольклор жана тарых. (Кот.Каратаев.О). Б.: Кыргызстан-Сорос Фонду,)

 

Collins K (2006). Clan Politics and Regime Transition in Central Asia, University of Notre Dame, Indiana ISBN: 9780521839501., April.

 

Gilby RL, Pederson DR (1982). The development of the child's concept of the family. Can. J. Behav. Sci. 14:110–121.
Crossref

 

Levin I, Jan T (1992). Understanding the Concept of Family., Family Relations, Published by: National Council on Family Relations Stable, 41(3):348-351.

View

 

Moulton C (2001). Everyday Life Among the American Indians: 1800 to 1900 (Writer's Guide to Everyday Life Series)F@W Publications

View

 

Murdock GP (1949). Social Structure. New York: The MacMillan Company.

View

 

The First Americans. Time Life Books (1992). Editor: Thomas H. Flaherty. Library of Congress cataloging in Publication Data, Washington DC. VA.

View

 

Vine D Jr (1995). Red Earth, White Lies: Native Americans and the Myth of Scientific Fact, New York: Scribner.

View